Dagverloop / Programme journalier

Tussen 7.15u en 9u :

De kindjes worden onthaald en kunnen vrij spelen in de speelruimte.

 

Tussen 9u en 11u :

 

De kleinsten gaan een dutje doen.
Er is tijd voor een activiteit zoals schilderen, kleuren, plakken,...

Er worden ook opvoedkundige spelen georganiseerd met de peuters.

 

Tussen 11u en 12u :

 

Onze kindjes krijgen een gezonde warme maaltijd. Er wordt gebruik gemaakt van verse ingrediënten: veel groenten, aardappelen, rijst, vis, een eitje of vlees.

Bij Tropikidz zal uw kind kennismaken met verschillende smaken.

De warme maaltijd is altijd aangepast aan de leeftijd van het kind. Kinderen worden gestimuleerd in het zelfstandig eten en leren ook drinken uit een tuitbeker.
 
Tussen 13u en 15u :
Middagdutje


Tussen 15u en 16u :

 

Zodra de kindjes wakker worden is het tijd om weer aan tafel te gaan en te genieten van een vieruurtje. Er is fruitpap voor de kleintjes en een gezond tussendoortje voor de grotere kindjes.

 

Tussen 16u en 18.15u :

 

De kindjes spelen vrij in de speelruimte en worden ondertussen klaar gemaakt om naar huis te gaan.

 
 
 
Entre 7.15h et 9h :

Les enfants sont accueillis et peuvent jouer librement dans la salle de jeux.

 

Entre 9h et 11u :

 

Les petits dormes.
Il est temps pour une activité telle que la peinture, coloriage, collage, ...
Aussi des jeux éducatifs sont organisées avec les tout-petits.

 

Entre 11h et 12h :

 

 

Nos enfants reçoivent un sain repas chaud. Nous utilisons des ingrédients frais: beaucoup de légumes, pommes de terre, riz, poisson, une œuf ou viande.
En Tropikidz votre enfant fera connaissance avec des goûts différents.
Le repas est toujours adapté à l'âge de l'enfant. Les enfants sont encouragés dans l'alimentation indépendante et boire d’une tasse à bec.

 

Entre 13h et 15h :
 
Sieste
 
Entre 15h et 16h :

 

Quand les enfants se réveillent, il est temps de revenir à la table et de régaler d'une collation. Il y a purée de fruits pour les enfants et une collation saine pour les enfants plus grands.

 

Entre 16h en 18.15h :

 

Les enfants jouent librement dans l'espace de jeux et sont en attendant préparer pour rentrer chez eux.