Klachten

 

In eerste instantie zorgen wij voor een vlotte en open communicatie met de ouder(s). We vinden het belangrijk dat er een goeie sfeer en een goede verstandhouding is met elkaar.

Ouders hoeven dan ook niet te aarzelen om bepaalde klachten of problemen te bespreken met ons. Ook vragen, bemerkingen of problemen in verband met de werking van onze groepsopvang mogen ze bespreken. 
 
Mochten er toch onenigheden zijn of problemen aarzel dan niet om dit mondeling of via mail;  tropikidz@telenet.be te laten weten. Je kan dit ook anoniem bespreken met ons, dan kan dit gebeuren door een brief achter te laten in de brievenbus.
 
Indien uw klacht niet opgelost wordt kan u contact opnemen met de Klachtendienst van Kind & Gezin, dit kan 
  • per brief, naar Klachtendienst, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
  • per fax, naar het nummer 02 534 14 48
  • per e-mail, naar klachtendienst@kindengezin.be
  • telefonisch, op  het nummer 02 533 14 14 of persoonlijk op maandagvoormiddag tussen 9 en 12 uur. Voor elk ander moment kan dit enkel na afspraak en dit voor een consult tussen 9 en 15.30 uur.