Reglement / Règlement

Om een vlotte en aangename samenwerking te voorzien, hebben wij de volgende belangrijke informatie op een rijtje gezet, dit om misverstanden te voorkomen en om de hoogste garanties te kunnen bieden.

 • De groepsopvang is voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
 • Ouders tekenen een contract waarin ze akkoord gaan met het reglement en de prijs.
 • Veranderingen van gegevens bvb verhuizing, telefoonnummer dienen onmiddellijk gemeld te worden.

 • Uw kindje dient steeds ten laatste om 18.15u opgehaald te worden, zo niet zal er een bedrag van 10 euro per kwartier aangerekend worden.

 • De kindjes moeten steeds door de ouders zelf opgehaald worden, zo niet dan moet dit gemeld worden aan de verantwoordelijke. Bij inschrijving wordt er op de inlichtingenfiche genoteerd wie deze personen kunnen zijn. Een kopie van de identiteitskaart is verplicht, anders kunnen wij de kindjes niet meegeven uit veiligheidsredenen. Deze persoon dient minstens 16 jaar oud te zijn.   

  Voor een meer gedetailleerde uitleg zie ons huishoudelijk reglement (downloads)

   
  Pour assurer une coopération harmonieuse et agréable, nous avons dressé une liste suivantes des informations importantes, afin d'éviter les malentendus et d'être en mesure d'offrir les meilleures garanties.
  • La pépinière est destinée aux enfants de 0-3 ans.

    

   • Les parents signent un contrat où ils sont d'accord avec les règles et le prix.

   • Changement des données ; par exemple : numéro de téléphone, nouvelle adresse est obligatoire et immédiate.

   • Votre enfant doit être toujours pris au plus tard avant 18h15, sinon un montant de 10 euros par quart-heure sera chargé.

   • Les enfants doivent toujours être chercher par les parents eux-mêmes, sinon cela doit être signalé au responsable. La personne peut prendre l'enfant uniquement sur présentation de leur carte d’identité, sinon nous ne pouvons pas donner l’enfant pourrègle de sécurité. Cette personne doit avoir au moins 16 ans.
   • Voir notre règlement interne! (downloads)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

  •