Ziekte / Maladie

Een ziek kind hoort niet thuis in de opvang!

 
Tropikidz vraagt u om uw kind zo snel mogelijk te komen halen en een arts te     

raadplegen:

- indien uw kind 38,5° of meer koorts heeft

- indien uw kind, ongeacht de leeftijd, te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten

in de opvang

- indien het uitslag heeft waarvan de oorzaak niet gekend is

- indien uw kind teveel zorg en aandacht vraagt zodat de groepsopvang de gezondheid van

of de veiligheid van de andere kinderen niet meer kan garanderen.

In noodgevallen dient de verantwoordelijke de eerste zorgen toe. In ernstige gevallen

worden de hulpdiensten verwittigd. Alle eventuele kosten verbonden aan medische tussenkomsten, zijn afzonderlijk te vergoeden.

 
Bij twijfel wat kan of niet kan, contacteert u ons best VOOR het kindje gebracht wordt.

 

Un enfant malade ne doit pas être dans une pépinière!

La pépinière vous demandera de venir chercher votre enfant dès que possible et d’aller voir un médecin:

- Si votre enfant a de la fièvre de 38,5 ° ou plus

- Si votre enfant, indépendamment de l'âge, est trop malade pour participer aux activités normales de la pépinière.

- Si l’enfant a une éruption cutanée où la cause est inconnue.

- Si les soins de votre enfant demande trop d’attention que la pépinière ne peux pas garantir la sécurité ou la santé des autres enfants.


En cas d'urgence, les premières soins sont apporter par les responsables. Dans les cas graves, les services d'urgence serons notifiés.

Tous les coûts associés aux interventions médicales, devrons être remboursés séparément.